Ren luft är en nödvändighet för vår hälsa och vårt välmående. Utan att vara medveten om det kan det finnas föroreningar i vår inomhusluft som är skadliga eller obehagliga. De vanligast förekommande föroreningarna är mögel, svamp, cigarettrök, pollen, damm, bakterier och virus samt hår och partiklar från husdjur. För att skydda sig från dessa föroreningar bör man installera en luftrenare hemma. Du kan hitta olika modeller på https://e-klok.se/luft-luftvarmepump

Luftrenare för ökat välmående och bättre inomhusklimat

De flesta synliga och osynliga partiklar som finns inomhus kommer in genom ventilationen, fönstren och dörrarna. En luftrenare fungerar på så sätt att luften leds in genom ett filter som rengör luften och sedan blåser ut den renade luften där luftrenaren är placerad. En bra inomhusluft är extra viktigt för astmatiker och pollenallergiker, som kan uppleva ökade besvär under vissa tider på året. Eftersom pollen och andra artiklar fastnar i luftrenarens filter får dessa personer lättare att andas och deras välmående ökar. En annan målgrupp som har extra nytt av en luftrenare är personer som bor i större städer. Städer har i regel sämre luft på grund av utsläpp och avgaser, vilket kan motverkas genom att installera en effektiv luftrenare.

luftvärmepump hjälper dig att hålla luften i ditt hem ren

Val av filter beroende på önskat skydd

Vid inköp av en luftrenare till hemmet finns det en del saker att ha i åtanke för att välja en som passar sitt hem bäst. Ett första steg är att se om den luftrenare man är intresserad av är rekommenderade av Astma- och Allergiförbundet. Detta är extra angeläget för allergiker, eftersom det är ett bevis på att produkten är bra ur allergisynpunkt. En annan sak man bör veta är vilka föroreningar luftrenarens filter är tänka för. Vissa filter fungerar bäst mot olika partiklar medan andra renar luften från olika typer av dofter. Vilket skydd man får påverkas således valet av luftrenare och filter. 

Val av luftrenare påverkas av rummets storlek

Det är viktigt att veta hur många kvadratmeter man önskar rena för att kunna välja rätt luftrenare. Till ett större rum behövs en kraftfullare luftrenare än vad som behövs i ett mindre rum. Om det är tänkt att flytta luftrenaren mellan olika rum rekommenderas att köpa en vars kapacitet stämmer överens med ytan av det större rummet. Eftersom luftrenare är enkla att flytta på använder många den i vardagsrummet under dagen och i sovrummet under natten. Detta gör att luftrenare mycket praktisk då den kan användas efter behov.

Funktioner som underlättar luftrenarens underhåll

En luftrenare behöver med tidens gång underhåll. Filter och sensorer måste med jämna mellanrum göras rent och behöver bytas ut efter ett tag. För att luftrenaren ska fungera optimalt och generera ren luft är det viktigt att undersöka om det finns möjlighet att köpa nya filter. Vissa företag säljer endast filter via deras egen hemsida medan andra använder sig av återförsäljare. För att sköta underhållet korrekt är det praktiskt om luftrenaren har en indikator som indikerar när det är dags att byta filer. På så sätt behöver man inte själv hålla reda på intervaller för underhåll och filterbyte.

Andra saker som påverkar valet av luftrenare

Luftrenarens ljudnivå kan vara viktigt att undersöka beroende på vilket rum den är tänkt att användas i. Om den ska vara i sovrummet är en tyst luftrenare att föredra så att sömnen inte störs av en alltför högljudd maskin. En annan aspekt är design. Det påverkar i regel inte luftrenarens funktion, men en estetisk tilltalande maskin kan vara av intresse eftersom den blir en del av hemmets inredning. Förutom dessa aspekter är användarvänlighet viktigt och att försäkra sig om att man köper en lättanvänd luftrenare.

En luftrenare är en hälsoinvestering

Oavsett av vilken anledning man väljer att införskaffa en luftrenare finns det stora hälsofördelar med att rena inomhusluften. Inomhusmiljön påverkar vår hälsa i större omfattning än vad vi kanske är medvetna om. En luftrenare är således en enkel investering i vårt välmående och ett skydd mot dolda partiklar och andra föroreningar.