Luftkylare i hemmet

För den som vill ha svalt hemma är en luftkylare är ett bra alternativ, eftersom det är en smidig och effektiv källa till kyla. Luftkylaren är en sorts AC, men skiljer sig på flera punkter. För att sänka temperaturen i det specifika rummet används vatten och is. Inget kylmedium behövs utan luftkylaren förvandlar helt enkelt vattnet från den inbyggda vattentanken till ånga, som den sedan sprider ut i rummet med en fläkt. Vattenångorna gör så att luftfuktighet ökar och att värme binds. Det gör att temperaturen sjunker och det blir behagligare att vistas i rummet under varma tidpunkter på året.

Inget behov av installation för lätt användning

Den främsta anledningen till att luftkylaren är så smidig och enkel att använda är att den inte kräver någon installation. Till skillnad från till exempel en fast installerad AC eller luftvärmepump kan luftkylaren användas direkt efter inköp. Luftkylaren är portabel men till skillnad från en portabel AC har den ingen frånluftsslang som måste ledas till ett avlopp eller ut genom ett fönster. Avsaknaden av frånluftsslang för med sig en annan bra fördel och det är att ljudnivån sänks. En luftkylare gör det således bekvämare att vistas i rummet där den är installerad, eftersom det blir svalare utan att vara högljutt.

Bäst användning i rum med bra luftcirkulation  

Det är viktigt att känna till att en luftkylare inte sänker rumstemperaturen lika mycket som en fast installerad AC eller portabel AC. Det finns dock platser där det inte passar att installera en fast AC eller använda en portabel AC med frånluftsslang. Det kan till exempel vara svårt på en inglasad balkong eller terrass. Om det inte finns närhet till ett avlopp, fönster eller balkongdörr för frånluftsslangen går det inte heller att använda en portabel AC. Luftkylaren är därför perfekt i sådana utrymmen. Den går att placera vart som helst så länge utrymmet har en bra luftcirkulation. Luftkylaren fungerar bäst om den står placerad i närheten av ett öppet fönster. Ännu bättre effekt uppnås om dörrar och fönster hålls öppna vid användning.

Smidig användning och förvaring är en stor fördel

Trots att luftkylaren inte kan leverera lika låga temperaturer som olika typer av AC har den flera andra fördelar. Den är mycket smidig att köpa, använda och förvara. Eftersom den går att placera överallt är den mycket användbar och passar förutom i bostaden också på kontoret, i garaget, i lagerlokalen etcetera. När luftkylaren inte längre behövs går det utan svårigheter att förvara den i ett förråd, där den inte tar mycket plats.

Håll elförbrukningen nere med en luftkylare

Till skillnad från en AC använder en luftkylare ingen kompressor, vilket gör att den inte förbrukar speciellt mycket ström. För att skapa kyla används det kalla vattnet från vattentanken, som leds genom maskinens kylmedia och med hjälp av en fläkt vidare ut i rummet som kall ånga. Fläkten är således det enda som förbrukar el, vilket gör luftkylaren till ett mycket energisnålt alternativ.

Luftkylare kan lindra problem med torr inomhusluft

En annan fördel med att använda en luftkylare hemma är att den ökar luftfuktigheten och gör att luften inomhus inte blir lika torr. Många har problem med torr hy eller torra slemhinnor under vinterhalvåret, vilket förvärras av den torra inomhusluften. Ett sätt att råda bot på dessa besvär är att öka luftfuktigheten. En luftkylare passar för det ändamålet, vilket ger den ett alternativt användningsområde. Om luftkylaren används för detta ändamål är det viktigt att rummet i övrigt har god ventilation så att inte fukten skapar andra problem i hemmet, exempelvis mögel.

Undersök luftkylarens effekt innan inköp

Förutom bra ventilation finns det andra aspekter att ha i åtanke när en luftkylare används. Tänk på att dess kylningseffekt påverkas av hur många människor som befinner sig i rummet luftkylaren står i. Om många vistas i samma rum behövs en kraftfullare variant så att den klarar av att kyla ned rummet tillräckligt. Det är därför bra att jämföra olika modeller innan inköp för att hitta en luftkylaren som passar ens behov.